Europas främsta

kvalitetsbolag.

Europas främsta

kvalitetsbolag.

CB European Quality Fund investerar i stora kvalitetsbolag inom mogna branscher. Bolagen ska ha en beprövad affärsmodell och skyddas av höga inträdesbarriärer, med en bra ledning som historisk levererat mervärde. Våra bolag är marknadsledande med starka produkter och solida balansräkningar, med en stabil och strukturell vinsttillväxt oavsett konjunktur. 

Vi är övertygade att bolag som gynnas av strukturell tillväxt som drivs av starka trender är mer värdeskapande än cyklisk tillväxt och betydligt mindre konjunkturberoende. Vi har identifierat ett antal intressanta strukturella tillväxtområden som vi investerar i.

Vi har förvaltat Europafonden sedan 1995 och är i och med det en av marknadens mest erfarna aktörer.

Strategi och placeringsinriktning

CB European Quality Fund är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i Europas främsta kvalitetsbolag. Vi investerar i stora bolag som har en beprövad affärsmodell och skyddas av höga inträdesbarriärer med en bra ledning som historiskt levererat mervärde.

Fondens investeringsunivers utgörs av aktier noterade i länder som ingår i MSCI Europe Net Index. Bolagen vi investerar i måste ha ett marknadsvärde på minst en miljard euro.

Fokus är på tillväxtbolag som är marknadsledande med starka produkter och solida balansräkningar. Bolagen bör ha en stabil och strukturell vinsttillväxt oavsett konjunktur. Strukturell tillväxt drivs av starka trender och är mer värdeskapande än cyklisk tillväxt samtidigt som det är mindre konjunkturberoende

Våra investeringsbeslut är långsiktiga, de tar hänsyn till ett etiskt och hållbart ramverk, samt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UN PRI. Vi tycker om att äga bolagen länge och växa med dem.

Vi vågar avvika från index och har en koncentrerad portfölj med normalt 25-35 bolag som vi har stor tilltro till. Vårt mål är att överavkasta mot vårt jämförelseindex MSCI Europe Net index, över en rullande 12-månadersperiod med lägre risk än index. Detta skapar förutsättningar för hög och konkurrenskraftig riskjusterad avkastning.

Investera i fonden här

CB European Quality Fund är nu tillgänglig via Strivo
CB European Quality Fund är nu tillgänglig via Strivo
CB European Quality Fund är nu tillgänglig via Strivo
ålandsbanken

Så här arbetar vi

Vår passion för miljö och etiska investeringar genomsyrar varje beslut vi tar. Vi har arbetat enligt en etisk ram i över 25 år och med miljöinvesteringar i över 15 år. Detta har gjort oss till pionjärer inom miljö och etiska investeringar. Vi investerar långsiktigt i kvalitativa tillväxtföretag som har hållbara affärsmodeller och stabil vinsttillväxt.

Aktivt

Vi är självständiga, går vår egen väg och fattar alltid egna aktiva investeringsbeslut som är oberoende av index.

Etiskt

Vi investerar i kvalitetsbolag, enligt etiska riktlinjer och ramverk för hållbara investeringar från UN PRI och SWESIF.

Långsiktigt

Vi investerar långsiktigt i bolag som har framtidspotential. Levererar bolagen vi investerat i enligt plan – då stannar de i vår portfölj.

Exempel på investeringsområden

Energieffektivisering
Energieffektivisering har en underliggande strukturell tillväxt när stora delar av världen ställer om till ett grönare och effektivare energiutnyttjande för att minska sitt koldioxidavtryck.

Energieffektivisering kan till exempel åstadkommas genom förbättrad isolering av byggnader eller genom att välja mer energieffektiva installationer och apparater, bland annat för belysning och ventilation.

Digitalisering

Digitalisering och mjukvarubolag är ett tema med tydlig strukturell tillväxt. Med stöd av ökad digitalisering med mjukvara är det möjligt att effektivisera alla sektorer. Det leder till högre produktivitet och bättre resursutnyttjande.

Det skapar nya möjligheter att effektivisera och optimera mängden byggmaterial, planera resurseffektiva frakter, tidsplanera underhåll och energioptimera för att minska utsläpp och reducera kostnader.

Hälsovård
Hälsovårdssektorn växer med hjälp av strukturella trender. En allmänt stigande levnadsstandard i världen i kombination med allt äldre befolkning, är något som skapar ett ökat behov av hälsovård.

I spåren av en stigande levnadsstandard får vi fler så kallade välfärdssjukdomar som övervikt, högt blodtryck och diabetes. Flera länder på tillväxtmarknaderna, inte minst de folkrika länderna Kina och Indien genomför satsningar på bättre hälso- och sjukvård.

Exempel på investeringsområden

Energieffektivisering
Fondens största tema är energieffektivisering. Energieffektivisering har en underliggande strukturell tillväxt när stora delar av världen ställer om till ett grönare och effektivare energiutnyttjande för att minska sitt koldioxidavtryck.

Energieffektivisering kan till exempel åstadkommas genom förbättrad isolering av byggnader eller genom att välja mer energieffektiva installationer och apparater, bland annat för belysning och ventilation.

Digitalisering

Digitalisering och mjukvarubolag är ett tema med tydlig strukturell tillväxt. Med stöd av ökad digitalisering med mjukvara är det möjligt att effektivisera alla industrisektorer. Det leder till högre produktivitet och bättre resursutnyttjande.

Det skapar nya möjligheter att effektivisera och optimera mängden byggmaterial, planera resurseffektiva frakter, tidsplanera underhåll och ökade energi- optimering för att minska utsläpp och reducera kostnader.

Hälsovård
Hälsovårdssektorn växer med hjälp av strukturella trender. En allmänt stigande levnadsstandard i världen i kombination med allt äldre befolkning, är något som skapar ett ökat behov av hälsovård.

I spåren av en stigande levnadsstandard får vi fler så kallade välfärdssjukdomar som övervikt, högt blodtryck och diabetes. Flera länder på tillväxtmarknaderna, inte minst de folkrika länderna Kina och Indien genomför satsningar på bättre hälso- och sjukvård.

Miljö & Etiskt fokus

Fondernas investeringar omfattas av ett etiskt och hållbart ramverk. För oss är det viktigt att vi levererar en konkurrenskraftig avkastning inom ramen för miljö, socialt ansvar och hållbarhet. Vi anser att etik och hållbarhet är av yttersta vikt för ett företags möjlighet att skapa och upprätthålla en stabil långsiktig avkastning.

Vår investeringsstrategi riktas mot kvalitativa tillväxtföretag med hållbara affärsmodeller och stabil vinsttillväxt. Båda våra fonder har erhållit det näst högsta ESG-betyget från MSCI samt högsta respektive näst högsta från Morningstar.

Vi skrev under FNs principer för hållbara investeringar i februari 2011.

Samtliga bolag i CB European Quality Fund arbetar mot FN:s 17 hållbarnetsmål.

Vi är medlemmar i SWESIF, Sveriges forum för hållbara investeringar. 

Låt experterna sköta jobbet åt dig

Vi är ett dedikerat team med mer än 10 års erfarenhet av att tillsammans förvalta fonderna CB Save Earth Fund och CB European Quality Fund. Vi är ett litet förvaltningsteam med korta beslutsvägar och alla beslut tas gemensamt.

CB Fonder är ett familje- och partnerägt värdepappersbolag som har över två decenniers erfarenhet inom etiska investeringar och i över 15 års erfarenhet inom miljöinvesteringar. Förvaltarna är delägare i bolaget och investerade i fonderna - vi har fulla incitament att göra ett bra jobb och sitter i samma båt som dig som investerare.

 

Carl Bernadotte

Huvudägare & Förvaltare

Marcus Grimfors

Partner & Förvaltare

Alexander Jansson

VD, Partner & Förvaltare

Fondfakta

Fondnamn
CB European Quality Fund

Startdatum
Strategi: 15 november 1995, Fond: 2 juni 2000

Fondtyp
Aktiefond

Strategi
Lång europeiska aktier noterade i länder som ingår i MSCI Europe Index

Innehav
Normalt 25-35 aktier

Placeringsregler
Enskilt aktieinnehav – max 10% av AUM summa aktieinnehav > 5% AUM – max 40% av AUM

Målsättning
Överträffa MSCI Europe Net – rullande 12 månader. Lägre standardavvikelse än MSCI Europe Net

Fondbolag
Luxcellence Management Company S.A., Luxemburg

Förvaringsinstitut
CACEIS Bank, Luxemburg

Fondens säte
Luxemburg

Fondvaluta
EUR

Handel i fonderna
Dagligen

UCITS-klassificering
Ja

Andelsklasser
A
D*
I

*Andelsklass D är en utdelande klass som ger utdelning om 3 % två gånger per år.

     Avgifter

Andelsklass
A/DI
Förvaltningsavgift:1,5%0,5%
Prestationsbaserad avgift:Nej20% på avkastning > MSCI Europe
Subscription fee:NejNej
Redemtion fee:Nej/1%Nej
High-water mark:N/AJa, evigt kolelktivt och rellativt

       

     Fondkoder

ISINA: LU0112589485
I:  LU0806934948
D: LU1179404386
BloombergA: EUREUEA LX
I:  EUREQIC LX
D: CEQEEFD LX
LEI:549300G6TK5TFMDMOC83

Fondfakta

Fondnamn
CB European Quality Fund

Startdatum
Strategi: 15 november 1995, Fond: 2 juni 2000

Fondtyp
Aktiefond

Strategi
Lång europeiska aktier noterade i länder som ingår i MSCI Europe Index

Innehav
Normalt 25-35 aktier

Placeringsregler
Enskilt aktieinnehav – max 10% av AUM summa aktieinnehav > 5% AUM – max 40% av AUM

Målsättning
Överträffa MSCI Europe Net – rullande 12 månader. Lägre standardavvikelse än MSCI Europe Net

Fondbolag
Luxcellence Management Company S.A., Luxemburg

Förvaringsinstitut
CACEIS Bank, Luxemburg

Fondens säte
Luxemburg

Fondvaluta
EUR

Handel i fonderna
Dagligen

UCITS-klassificering
Ja

Andelsklasser
A
D*
I

*Andelsklass D är en utdelande klass som ger utdelning om 3 % två gånger per år.

     Avgifter

Andelsklass
A/DI
Förvaltningsavgift:1,5%0,5%
Prestationsbaserad avgift:Nej20% på avkastning > MSCI Europe
Subscription fee:NejNej
Redemtion fee:Nej/1%Nej
High-water mark:N/AJa, evigt kolelktivt och rellativt

       

     Fondkoder

ISINA: LU0112589485
I:  LU0806934948
D: LU1179404386
BloombergA: EUREUEA LX
I:  EUREQIC LX
D: CEQEEFD LX
LEI:549300G6TK5TFMDMOC83