Pär Ståhl behåller CB Save Earth Fund

Pär Ståhl behåller CB Save Earth Fund

07Pär Ståhl, på Placera.se, behåller CB Save Earth Fund i sin tjänstepensionsportfölj. Ståhl tycker fonden ger en bra riskspridning genom att placera globalt i tre starka miljötrender – förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering, samt att den riskjusterade...