Vi är ett litet och

erfaret team.

CB Fonder är ett familje- och partnerägt värdepappersbolag som grundades 1994 och som står under tillsyn av Finansinspektionen. Vi erbjuder både privata och institutionella investerare vår förvaltning via Europafonden CB European Quality Fund och den globala miljöfonden CB Save Earth Fund.

Alla investeringar omfattas av ett etiskt och hållbart ramverk och vårt förvaltningskoncept bygger på en verkligt aktiv förvaltning (oberoende av index). Målsättningen att generera en hög och konkurrenskraftig riskjusterad avkastning med lägre risk och bättre motståndskraft i nedgång än jämförelseindex. Vi har arbetat efter vårt etiska ramverk i över 25 år och med miljöinvesteringar i över 15 år.

Vårt förvaltarteam består av Carl Bernadotte, Marcus Grimfors och Alexander Jansson som har en sammanlagd erfarenhet på drygt 60 år och som har arbetat tillsammans i över 15 år. Fonderna förvaltas gemensamt av våra tre förvaltare och alla tre förvaltare ska vara överens vid varje investeringsbeslut. Våra ledord i förvaltningen är aktiv, etisk och långsiktig. 

Styrkor i mindre team

  • Det är lättare att upprätta robusta relationer med stark tillit i mindre team.
  • Grupptillhörighet, individuellt ansvar samt känslan av kollektivt ägande över portföljer förstärks i mindre team.
  • Goda investeringsbeslut grundas i att kunna samarbeta för att identifiera vilken data som är viktig. Ett mindre team med få kommunikationsvägar underlättar samarbetet och effektiviserar beslutsprocessen.

Tillsyn och utlagda funktioner

Fondbolag för CB European Quality Fund är Luxcellence Management Company S.A. Luxemburg och förvaringsinstitut är CACEIS Bank Luxemburg. Fondbolag för CB Save Earth Fund är FundRock Management Company S.A. och förvaringsinstitut är SEB S.A. CB Fonder ansvarar för den dagliga förvaltningen av fonderna medan fondbolagen och fondadministratörerna ansvarar för alla insättningar/uttag i fonderna, daglig värdering, kundregister etc. Motpartsrisken mot CB Fonder består således av förvaltningsrisken.

LEI för CB Fonder: 549300OW8GZUKSGDZF75

Revisor: BDO Mälardalen AB, Box 6343, 102 35 Stockholm.

Funktionen för regelefterlevnad: Wesslau Söderqvist Advokatbyrå med Johan Grenefalk som huvudansvarig.

Riskansvarig: RPM Risk & Portfolio Management AB med Christina Bergkvist som huvudansvarig.

Klagomålsansvarig: Bolagets VD Alexander Jansson

Ekonomi: Adetto AB

IT: Performex Data AB

Så här arbetar vi

 

Vår passion för miljö och etiska investeringar genomsyrar varje beslut vi tar. Vi fattar långsiktiga och aktiva investeringsbeslut och lever dagligen med våra innehav. Med vårt erfarna team kan du vara säker på att dina investeringar hanteras med omsorg.

Aktivt
Vi är självständiga, går vår egen väg och fattar alltid egna aktiva investeringsbeslut som är oberoende av index.
Etiskt
Vi investerar i kvalitetsbolag, enligt etiska riktlinjer och ramverk för hållbara investeringar från UN PRI och SWESIF.
Långsiktigt
Vi investerar långsiktigt i bolag som har framtidspotential. Levererar bolaget vi investerat i enligt plan – då stannar de i vår portfölj.
Aktivt
Vi är självständiga, går vår egen väg och fattar alltid egna aktiva investeringsbeslut som är oberoende av index.
Etiskt
Vi investerar i kvalitetsbolag, enligt etiska riktlinjer och ramverk för hållbara investeringar från UN PRI och SWESIF.
Långsiktigt
Vi investerar långsiktigt i bolag som har framtidspotential. Levererar bolaget vi investerat i enligt plan – då stannar de i vår portfölj.

Medarbetare

Carl Bernadotte

Huvudägare & förvaltare

 

Född:1955
Finansiell erfarenhet:>35 år, portföljförvaltning och handel med europeiska aktier
1995 – nuvarandePortföljförvaltare, CB Fonder
1994Grundare, CB Fonder
1992 – 1993Portföljförvaltare europeiska aktier, ABB Investment Management
1988 – 1992Mäklarchef europeiska aktier, ABB Aros Securities
1986 – 1988Mäklarchef europeiska aktier, Svenska Handelsbanken
Utbildning:Civilekonom, Stockholms universitet, 1979
Innehav i fonderna:Äger andelar i CB European Quality Fund och CB Save Earth Fund

Marcus Grimfors

Partner & förvaltare

 

Född:1981
Finansiell erfarenhet:>15 år
2008 – nuvarandePortföljförvaltare, CB Fonder
Utbildning:Filosofie kandidat i företagsekonomi, Stockholms universitet, 2007
Civilingenjör i Teknisk Fysik, Kungliga Tekniska högskolan, 2005
Innehav i fonderna:Äger andelar i CB European Quality Fund och CB Save Earth Fund

Alexander Jansson

VD, partner & förvaltare

 

Född:1983
Finansiell erfarenhet:>15 år
2009 – nuvarandePortföljförvaltare, CB Fonder
2008 – 2009Analytiker, Acacia Partners (nuv Alder)
Utbildning:Filosofie magister i företagsekonomi och filosofie kandidat i nationalekonomi, Uppsala universitet, 2008
Innehav i fonderna:Äger andelar i CB European Quality Fund och CB Save Earth Fund

Cecilia Sjöberg

Sociala medier & digital marknadsföring

 

Född:1997
2023 – nuvarandeCB Fonder
2023 – nuvarandeIT och affärsutveckling, Sapoto
2021 – 2023Sociala medier och digital marknadsföring, Atle
2020 – 2022Trainee, JM
Utbildning:Civilingenjör Industriell Ekonomi, Luleå tekniska universitet, 2020

Emil Teimert

Intern

 

Född:1997
2022 – nuvarandeIntern, CB Fonder
Utbildning:Civilingenjör i samhällsbyggnad, Kungliga Tekniska högskolan, 2018-2024, Filosofie kandidat i företagsekonomi, Stockholms universitet, 2022

Medarbetare

Carl Bernadotte

Huvudägare & förvaltare

 

Född:1955
Finansiell erfarenhet:>35 år, portföljförvaltning och handel med europeiska aktier
1995 – nuvarandePortföljförvaltare, CB Fonder
1994Grundare, CB Fonder
1992 – 1993Portföljförvaltare europeiska aktier, ABB Investment Management
1988 – 1992Mäklarchef europeiska aktier, ABB Aros Securities
1986 – 1988Mäklarchef europeiska aktier, Svenska Handelsbanken
Utbildning:Civilekonom, Stockholms universitet, 1979
Innehav i fonderna:Äger andelar i CB European Quality Fund och CB Save Earth Fund

Marcus Grimfors

Partner & förvaltare

 

Född:1981
Finansiell erfarenhet:>15 år
2008 – nuvarandePortföljförvaltare, CB Fonder
Utbildning:Filosofie kandidat i företagsekonomi, Stockholms universitet, 2007
Civilingenjör i Teknisk Fysik, Kungliga Tekniska högskolan, 2005
Innehav i fonderna:Äger andelar i CB European Quality Fund och CB Save Earth Fund

Alexander Jansson

VD, partner & förvaltare

 

Född:1983
Finansiell erfarenhet:>15 år
2009 – nuvarandePortföljförvaltare, CB Fonder
2008 – 2009Analytiker, Acacia Partners (nuv Alder)
Utbildning:Filosofie magister i företagsekonomi och filosofie kandidat i nationalekonomi, Uppsala universitet, 2008
Innehav i fonderna:Äger andelar i CB European Quality Fund och CB Save Earth Fund

Cecilia Sjöberg

Sociala medier & digital marknadsföring

 

Född:1997
2023 – nuvarandeCB Fonder
2023 – nuvarandeIT och affärsutveckling, Sapoto
2021 – 2023Sociala medier och digital marknadsföring, Atle
2020 – 2022Trainee, JM
Utbildning:Civilingenjör Industriell Ekonomi, Luleå tekniska universitet, 2020

Emil Teimert

Intern

 

Född:1997
2022 – nuvarandeIntern, CB Fonder
Utbildning:Civilingenjör i samhällsbyggnad, Kungliga Tekniska högskolan, 2018-2024
Filosofie kandidat i företagsekonomi, Stockholms universitet, 2022

Styrelse

Jan Malmgren

Styrelseordförande

Finansiell konsult. Har tidigare varit VD på Öhman Fondkommission och SBC Arbitech (nuvarande UBS Stockholm)

Carl Bernadotte

Styrelseledamot

Huvudägare och portföljförvaltare, CB Fonder.

Nils Bildt

Styrelsledamot

Tidigare grundare, VD och ägare av Teleopti AB, ett globalt IT-företag för planering och drift av kundtjänster och nätverk. Tidigare Digital Equipment AB i Sverige och Sv Tändsticks AB i Sverige, Europa, Syd och Nordamerika. Överste vid Livgardet.

Christoffer Saidac

Styrelseledamot

Advokat och partner på Hannes Snellman Advokatbyrå. Har tidigare arbetat många år inom Vinges Corporate Finance och Capital Markets. Är även styrelseordförande i Sivers Urban Fonder AB.

Anders Olsson

Styrelsledamot

Olika roller inom fond- och kapitalförvaltning från Öhman fondkommission, Aros fondkommission, Nordea, ABN Amro, SEB m fl. Egen företagare inom jord- och skogsbruk. 

Elsa Bernadotte

Styrelseledamot

Medgrundare av Karma, en matapp som ger konsumenter möjlighet att köpa rabatterad mat från lokala restauranger och mataffärer med målet att minska matsvinn. Tidigare medgrundare till bolaget Pop Fruits, ett hälsosamt alternativ till glass, som såldes till Elementree Nutriution 2016. Ekonomiutbildning från Handelshögskolan i Stockholm.

Fredrika Bernadotte

Styrelsledamot

Grundare och VD för Prion AB, ett nordiskt IT-företag för mjukvara för barnomsorgen. Masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Styrelseledamot i Placeringskommittéen för Frälsningsarmens Utbildningsfond.

Styrelse

Jan Malmgren

Styrelseordförande

Finansiell konsult. Har tidigare varit VD på Öhman Fondkommission och SBC Arbitech (nuvarande UBS Stockholm)

Carl Bernadotte

Styrelseledamot

Huvudägare och portföljförvaltare, CB Fonder.

Nils Bildt

Styrelsledamot

Tidigare grundare, VD och ägare av Teleopti AB, ett globalt IT-företag för planering och drift av kundtjänster och nätverk. Tidigare Digital Equipment AB i Sverige och Sv Tändsticks AB i Sverige, Europa, Syd och Nordamerika. Överste vid Livgardet.

Christoffer Saidac

Styrelseledamot

Advokat och partner på Hannes Snellman Advokatbyrå. Har tidigare arbetat många år inom Vinges Corporate Finance och Capital Markets. Är även styrelseordförande i Sivers Urban Fonder AB.

Anders Olsson

Styrelsledamot

Olika roller inom fond- och kapitalförvaltning från Öhman fondkommission, Aros fondkommission, Nordea, ABN Amro, SEB m fl. Egen företagare inom jord- och skogsbruk. 

Elsa Bernadotte

Styrelseledamot

Medgrundare av Karma, en matapp som ger konsumenter möjlighet att köpa rabatterad mat från lokala restauranger och mataffärer med målet att minska matsvinn. Tidigare medgrundare till bolaget Pop Fruits, ett hälsosamt alternativ till glass, som såldes till Elementree Nutriution 2016. Ekonomiutbildning från Handelshögskolan i Stockholm.

Fredrika Bernadotte

Styrelsledamot

Grundare och VD för Prion AB, ett nordiskt IT-företag för mjukvara för barnomsorgen. Masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Styrelseledamot i Placeringskommittéen för Frälsningsarmens Utbildningsfond.