Statusrapport

Statusrapport

• Hösten 2016 ökade vi risken (betat) i båda fonderna, CB European Quality Fund (EQF) och CB Save Earth Fund (SEF), framförallt genom att öka vår exponering mot cykliska bolag inom Industri. Nu, två år senare, har vi minskat risken i portföljerna, framförallt genom...