Vi investerar för framtiden

I Europas främsta kvalitetsbolag och världens bästa miljöbolag.

 

Pionjärer för investeringar inom etik och miljö

Välkommen till CB Fonder, vi är ett familje- och partnerägt värdepappersbolag. Vi har arbetat enligt ett etiskt ramverk i över 25 år och med miljöinvesteringar i över 15 år. Vi erbjuder både privata och institutionella investerare vår förvaltning via Europafonden CB European Quality Fund och den globala miljöfonden CB Save Earth Fund.

CB European Quality Fund

Investerar i Europas främsta kvalitetsbolag.

Värdeutveckling, SEK, 2024-07-18

AndelsklassMTDYTDÅrlig Avkastning*
A-0,2%+14,0%+8,4%
D**-0,2%+14,0%
I-0,1%+14,6%

CB Save Earth Fund

Investerar i världens bästa miljöbolag.

Värdeutveckling, SEK, 2024-07-18

AndelsklassMTDYTDÅrlig Avkastning*
RC+3,2%+13,6%+8,5%
RC-SEK+2,9%+13,4%
IC+3,2%+14,0%
ID**+3,2%+13,9%
*Årlig avkastning sedan start, CB European Quality Fund, nov 1995, CB Save Earth Fund, juni 2008. **Utdelning 6 % av NAV per år.
Se vår engelska sida för värdeutveckling i EUR.
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Exempel på investeringsområden

CB European Quality fund

 

Energieffektivisering har en underliggande strukturell tillväxt när stora delar av världen ställer om till ett grönare och effektivare energiutnyttjande för att minska sitt koldioxidavtryck.

Energieffektivisering
$

Med ökad digitalisering är det möjligt att effektivisera alla sektorer. Detta leder till högre produktivitet och bättre resursutnyttjande.

Digitalisering
$

En generellt stigande levnadsstandard globalt kombinerat med en allt äldre befolkning är något som skapar ett ökat behov av hälso- och sjukvård.

Hälsovård
$

CB Save Earth Fund

Vattenföroreningar, vattenbrist och klimatförändringar skapar en ökad efterfrågan på vatten som är världens viktigaste naturresurs.

Vattenhantering
$

Tillverkning och konsumtion får effekter på miljön och genom ny teknik kan man minska den negativa påverkan. Miljöteknik förbättrar och renar miljön.

Miljöteknik
$

Energisektorn genomgår just nu ett paradigmskifte där nya energikällor håller på att ta över den ledande rollen från ändliga naturresurser.

Förnybar Energi
$

Investera i fonderna här

Futur CB Fonder
Futur Pension

Låt experterna sköta jobbet åt dig

Vi är ett dedikerat team med mer än 10 års erfarenhet av att tillsammans förvalta fonderna CB Save Earth Fund och CB European Quality Fund. Vi är ett litet förvaltningsteam med korta beslutsvägar och alla beslut tas gemensamt.

CB Fonder är ett familje- och partnerägt värdepappersbolag som har över två decenniers erfarenhet inom etiska investeringar och i över 15 års erfarenhet inom miljöinvesteringar. Förvaltarna är delägare i bolaget och investerade i fonderna - vi har fulla incitament att göra ett bra jobb och sitter i samma båt som dig som investerare.

 

Carl Bernadotte

Huvudägare & Förvaltare

Marcus Grimfors

Partner & Förvaltare

Alexander Jansson

VD, Partner & Förvaltare

Så här arbetar vi

Vår passion för miljö och etiska investeringar genomsyrar varje beslut vi tar. Vi har arbetat enligt en etisk ram i över 25 år och med miljöinvesteringar i över 15 år. Detta har gjort oss till pionjärer inom miljö och etiska investeringar. Vi investerar långsiktigt i kvalitativa tillväxtföretag som har hållbara affärsmodeller och stabil vinsttillväxt.

Aktivt

Vi är självständiga, går vår egen väg och fattar alltid egna aktiva investeringsbeslut som är oberoende av index.

Etiskt

Vi investerar i kvalitetsbolag, enligt etiska riktlinjer och ramverk för hållbara investeringar från UN PRI och SWESIF.

Långsiktigt

Vi investerar långsiktigt i bolag som har framtidspotential. Levererar bolagen vi investerat i enligt plan – då stannar de i vår portfölj.

Miljö & Etiskt Fokus

Vi skrev under FNs principer för hållbara investeringar i februari 2011.

Båda fonderna arbetar mot FN:s 17 hållbarnetsmål.

Vi är medlemmar i SWESIF, Sveriges forum för hållbara investeringar.