Morningstar presenterar de aktivt förvaltade europeiska aktiefonderna som potentiellt riskerar att uteslutas i första upphandlingen av premiepensionssystemet. CB European Quality Fund, som är den tredje bäst avkastande fonden inom kategorin, är en av dessa fonder.

Läs hela artikeln och Alexanders kommentarer här.