Se månadsrapporterna för juni för respektive fond nedan:

Vår Europafond investerar i högkvalitativa europeiska bolag, medan vår miljöfond fokuserar på företag som löser globala miljöutmaningar. I våra senaste månadsrapporter hittar du uppdateringar om det senaste som hänt.
CB European Quality Fund investerar i stora kvalitetsbolag inom mogna branscher. Dessa bolag har beprövade affärsmodeller och skyddas av höga inträdesbarriärer, med ledningar som historiskt levererat mervärde. Våra bolag är marknadsledande med starka produkter och solida balansräkningar, och de uppvisar stabil och strukturell vinsttillväxt oavsett konjunktur.
CB Save Earth Fund investerar i kvalitativa tillväxtbolag som löser globala miljöproblem genom innovation och ny teknik. Dessa företag leder vägen för grönare energi, hanterar akuta vattenproblem som rent vatten och arbetar långsiktigt för att förbättra miljön. Den tekniska utvecklingen inom miljösektorn kan jämföras med teknikskiften i andra branscher, ofta snabbare än man kunnat ana.
Vi följer strikta investeringskriterier, vilket fungerar som vår kompass i valet av företag att investera i.
Transparens och tydlighet står i centrum av vårt beslutsfattande. Vår målsättning är att leverera hög och konkurrenskraftig riskjusterad avkastning genom att bygga en portfölj med lägre risk och bättre motståndskraft i nedgångar än jämförelseindex. Våra månadsrapporter riktar sig till de som är intresserade av att få en detaljerad insikt i våra investeringar och deras utveckling. Dessa rapporter ger en djupgående analys av våra innehav, avkastning och framtida utsikter.