Placera rekommenderar CB Save Earth Fund till barnsparandet. Ellinor Beckett på Placera har justerat fondfördelningen i den enkla samt avancerade barnportföljen. Läs artikeln här.

I artikeln skriver Ellinor Beckett att en kombination av globala indexfonder och Sverigefonder kan vara en bra strategi för enkelhet och kostnadseffektivitet. För dem som vill ta ett mer aktivt och diversifierat tillvägagångssätt rekommenderar hon även att komplettera denna basportfölj med specialiserade fonder inom olika sektorer.

En av de specifika fonderna som lyfts fram är CB Save Earth Fund, som presenteras som ett attraktivt alternativ för barnsparande. CB Save Earth Fund är en fond som fokuserar på investeringar inom sektorerna vattenhantering, miljöteknik och förnybar  energi. Enligt artikeln erbjuder denna typ av fond både etiska investeringsmöjligheter och långsiktig tillväxtpotential, vilket gör den särskilt lämplig för föräldrar som vill kombinera sparande med hållbara investeringar.

Läs Placeras artikel om barnsparande här.

Alla investeringar innebär risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på andelar kan både öka och minska, och det är möjligt att förlora det investerade kapitalet. Detta är inte ekonomisk rådgivning.

Alla investeringar innebär risk. Historisk avkastning är aldrig en garanti för framtida avkastning. Andelskurser och värden kan såväl öka som minska, och en investering kan gå förlorad. Detta är inte ekonomisk rådgivning.