NordSIP har publicerat sin granskning av Artikel 9-fonder för första kvartalet 2024. I denna rapport täcks prestationen för 59 globalt aktivt förvaltade Artikel 9-fonder, inklusive 16 nordiska aktiefonder, 14 nordiska räntefonder, 20 fonder från internationella partners som investerar i offentliga tillgångar och 9 fonder från internationella partners som investerar i privata tillgångar.

Vad står det om CB Fonder i rapporten?
Rapporten innehåller insikter och kommentarer från CB Fonders förvaltare och partner Marcus Grimfors om marknadsutsikter och specifika investeringar. Några av höjdpunkterna inkluderar:

  • Positiva marknadsutsikter och ökad marknadsbredd: CB Fonder ser optimistiskt på framtida marknadsförhållanden och noterar en bredare deltagande av aktier och sektorer i marknadsuppgången.
  • Betydande bidrag från investeringar inom avfallshantering och blå ekonomi: Företag som Waste Management, WSP Global och Republic Services har varit ledande bidragsgivare under kvartalet i CB Save Earth Fund.
  • Utmaningar inom förnybar energi: Nibe var den största negativa bidragsgivaren, och fondens exponering mot förnybar energi har minskat.

Marcus Grimfors från CB Fonder kommenterar bland annat:
Vi kan inte säga vilka teman som kommer att dominera resten av 2024, men vi är generellt positiva till marknaden. Det finns också några positiva tecken när det gäller marknadsbredd, då ’Mag 7’ nu visar mer spridning.

Läs hela rapporten för att få en djupare förståelse av CB Fonders strategier, prestationer och Marcus Grimfors tankar i NordSIPs rapport för Q1 2024.

Alla investeringar innebär risk. Historisk avkastning är aldrig en garanti för framtida avkastning. Andelskurser och värden kan såväl öka som minska, och en investering kan gå förlorad. Detta är inte ekonomisk rådgivning.