Investera i en

bättre framtid.

CB Fonder ger dig möjlighet att diversifiera dina investeringar eftersom våra fonder innehåller en koncentrerad portfölj av olika bolag och teman, vilket innebär att vi skiljer oss mycket från index och konkurrenter. 

Målsättningen med fonderna vi förvaltar är att erbjuda en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning med lägre risk och bättre motståndskraft i nedgång än jämförelseindex. Vi investerar efter ett etiskt och hållbart ramverk, vilket innebär att maximalt fem procent av ett bolags omsättning får komma från alkohol, pornografi, spel, tobak, vapen respektive fossil energi.

Våra fonder finns tillgängliga på de flesta sparplattformar, vilket gör det enkelt att integrera fonderna i ditt sparande. Till exempel kan du månadsspara till barn och barnbarn och göra ett smartare fondval för pensionen. För institutionella investerare erbjuder vi en institutionell andelsklass med resultatbaserad avgift samt en utdelande andelsklass.

Sedan start har CB European Quality Fund avkastat cirka +8 % per år i nästan 30 år och CB Save Earth Fund cirka +8 % per år i drygt 15 år. Detta har givit god avkastning för långsiktiga investerare.
För att visa vad avkastning ger över tid har vi tagit fram grafen till höger, som visar tre olika scenarier. Den mörkblå kurvan visar vad man skulle få med +8 % avkastning per år under 30 år om man investerar 1 000 kr varje månad, inklusive i början och slutet. Den ljusblå linjen visar vad man skulle få med samma avkastning om man istället investerar 100 000 kr vid ett tillfälle. Den grå linjen visar samma sparande per månad som den mörkblå, men utan någon avkastning.

Fondernas värde kan öka och minska i värde och en investering är alltid förenad med risk för förlust. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning.

Investera i fonderna här