Den svenska förvaltaren CB Fonder fortsätter att vara en pionjär inom miljö- och etiska investeringar. Nu når bolaget ytterligare en milstolpe genom att endast erbjuda fonder klassificerade som artikel 9.

Från och med den 14:e juni klassificeras CB European Quality Fund som en artikel 9-fond enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Denna klassificering innebär de strängaste rapporteringskraven för etik och miljö, vilket är ett tydligt bevis för bolagets långsiktiga engagemang för etiska och miljövänliga investeringar.

Förvaltningsteamet på CB Fonder har arbetat efter ett etiskt ramverk i över 25 år och med miljöinvesteringar i över 15 år. Detta långsiktiga engagemang har gett erfarenhet av och insikt i hur etik, miljö och lönsamhet bäst kan kombineras. T ex har CB European Quality Fund hos nätmäklaren Avanza den 14:e högsta avkastningen på fem år och den fjärde högsta på ett år, av 94 Europafonder i SEK. Sett till enbart Europafonder som är artikel 9 har CB European Quality Fund den näst högsta avkastningen på fem år och den högsta på ett år, av de åtta Europafonder som är artikel 9.

“Att CB European Quality Fund också blir klassificerad som en artikel 9-fond är ett bevis på vårt långsiktiga engagemang för att kombinera etik, miljö och lönsamhet på ett framgångsrikt sätt. Det är en viktig milstolpe som bekräftar vår position som pionjär inom etik- och miljöinvesteringar”, säger Alexander Jansson.

Denna erfarenhet och engagemang för etik och miljö har funnits på plats inom bolaget i decennier innan hållbarhetsklassificeringarna artikel 8 och artikel 9 lanserades. Att gå från artikel 8 till artikel 9 har inte krävt några förändringar i investeringsprocessen eller befintliga innehav i CB European Quality Fund. Investeringsprocessen och ramverket förblir därmed oförändrade, vilket innebär att investerarna kan fortsätta att lita på samma högkvalitativa etiska, aktiva och långsiktiga förvaltning som tidigare.

“CB European Quality Funds övergång till en artikel 9-fond visar att vårt fokus på etik och miljö inte är trendkänslighet, utan en integrerad del av vår förvaltningsfilosofi. Vi fortsätter att fokusera på att leverera hög och konkurrenskraftig riskjusterad avkastning inom ramen för vårt tydliga ramverk för etik och miljö”, säger Alexander Jansson.

CB European Quality Fund är fjärde bästa Europafonden hos Avanza på ett år, av 94 Europafonder

För mer information vänligen kontakta:
Alexander Jansson, VD
+46 0(8) 566 133 10
alexander@cbfonder.se

Alla investeringar innebär risk. Historisk avkastning är aldrig en garanti för framtida avkastning. Andelskurser och värden kan såväl öka som minska, och en investering kan gå förlorad. Detta är inte ekonomisk rådgivning.